ขอเชิญชวนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ด้วยการเป็นเจ้าของเลโก้ ภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562
ขอเชิญชวนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล 
เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก 
ด้วยการเป็นเจ้าของเลโก้ ภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ 
และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล 
ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ โทร.๐๒-๓๕๖-๐๘๔๙

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ