การประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562
ประเภทเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเพลงไทยสากล
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อเพลง “จิตอาสาพระราชทาน”
คำร้อง ทำนอง นางกัลยาณี แก้วสลับสี

ประเภทเพลงมาร์ช รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเพลงมาร์ช
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อเพลง “มาร์ชจิตอาสาพระราชทาน”
คำร้อง ทำนอง นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร

ประเภทเพลงลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเพลงลูกทุ่ง
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อเพลง “จิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
คำร้อง ทำนอง ร้อยตรี วิชัย โพธิ์สร้อย

เพลงจิตอาสาในโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ