สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุด “พระเมตตาดั่งสายธาร”

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระเมตตาดั่งสายธาร” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สารคดีชุดนี้ได้มีการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่มีมากมายกว่า 700 โครงการมาจัดทำ จำนวนทั้งสิ้น 80 ตอน ความยาวตอนละ 2 นาที โดยแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ 5 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 “นับเนื่องจากเสด็จนิวัติพระนคร” จำนวน 15 ตอน
ส่วนที่ 2 “ให้เมืองไทยยิ่งใหญ่ในสายตาโลก” จำนวน 7 ตอน
ส่วนที่ 3 “พระมารดาแห่งความคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” จำนวน 31 ตอน
ส่วนที่ 4 “ศิลปหัตถกรรม” จำนวน 21 ตอน
ส่วนที่ 5 “พระนามกระเดื่องขจรไกล” รวม 6 ตอน

สามารถรับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระเมตตาดั่งสายธาร” เพิ่มเติมได้ที่ Youtube ช่อง “KhonLukChat LukNhaiLuang”

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ