เครื่องมือเเพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563