ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ไปถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระวันรัต พระราชทานอุทิศแก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสครบ 1 ปี การถึงแก่อสัญกรรม

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระวันรัต พระราชทานอุทิศแก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสครบ 1 ปี การถึงแก่อสัญกรรม
      วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต  ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เชิญผ้าไตร จำนวน 5 ไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ไปถวายแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานอุทิศแก่ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสครบ 1 ปี การถึงแก่อสัญกรรม ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เชิญผ้าไตร จำนวน 5 ไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ไปถวายแด่ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  พระราชทานอุทิศแก่
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสครบ 1 ปี การถึงแก่อสัญกรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ