พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ