พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่าง ๆ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563

Play Video

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ