สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านทิไล่ป้า

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

     27 กันยายน 2563  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (5 หมู่บ้าน) และพระราชทานประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวน 105 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทิไล่ป้า

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ