สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเปิดโครงการกำลังใจ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563

    วันที่ 26 กันยายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ผลงานของผู้ต้องขัง สถานพยาบาล กิจกรรมการสอนติดตั้งโซล่าเซล กิจกรรมการสอนกฎหมาย การฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ