ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่เป็นจำนวนมาก  เสด็จออกจากศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง  ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เสด็จออกทางประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกศาลหลักเมือง  และทรงพระดำเนินต่อไปจนถึงหน้าศาลฎีกา  จนกระทั่งเวลา  21.55 น.  จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต

        ระหว่างทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดและทรงเป็นกันเอง ราษฎรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากตลอดสองฝั่งถนน ส่วนใหญ่ต่างสวมเสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน และก้มกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บางคนเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความเทิดทูนและจงรักภักดี   ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระราชหัตถ์ ว่า “ช่วยกันรักประเทศไทย และพี่น้องประชาชน รักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ ด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทำความดี” ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้และได้ชื่นชมพระบารมี บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดในวันนี้ และขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกไปอย่างช้า ๆ ประชาชนต่างร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่งเสด็จด้วยความจงรักภักดี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ