พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวง ที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

       วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
       ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวัน น้ำดื่มและของว่าง พร้อมด้วยร่มและพวงกุญแจ สำหรับพระสงฆ์ บิดา-มารดา  แก่ญาติมิตรของนาคหลวง ที่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธี จำนวน 500 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ