พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

        วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๗.๒๘  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล”  (สายสีน้ำเงิน)  ส่วนต่อขยาย  ณ  สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
        โครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” เป็นโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” ในระยะเริ่มต้นจากสถานีหัวลำโพง ถึงสถานีบางซื่อ มีระยะทางทั้งสิ้น ๒๐ กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น ๑๘ สถานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ณ บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (สถานีหัวลำโพง) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง – บางซื่อ) อย่างเป็นทางการ ณ สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางนี้ว่า “เฉลิมรัชมงคล” อันมีความหมายว่า งานเฉลิมอันเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชา

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผ่านสถานีต่าง ๆ จำนวน ๙ สถานี ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร
        ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ได้ตามเสด็จไปในขบวนรถไฟฟ้าพระที่นั่งในครั้งนี้ด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

        ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าลานห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ทุกคนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่างโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. ธงพระนามาภิไธย สท. และร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ ทรงแย้มพระสรวล และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างทรงเป็นกันเอง พร้อมทั้งพระราชทานลายพระราชหัตถ์บนพระบรมฉายาลักษณ์ที่ราษฎรนำมาเพื่อแสดงความจงรักภักดี ซึ่งราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ