พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกล่อง ของว่าง น้ำดื่ม และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

      เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
      ทั้งนี้ ได้มีประชาชนทั่วประเทศมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ เป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกล่อง ของว่าง น้ำดื่ม และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาจากสมาคมภัตตาคารไทย กรมอาชีวศึกษา และศาลาเฉลิมกรุง คอยดูแลบริการประชาชนตามเส้นทางที่ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ โดยเริ่มบริการอาหารตามรายละเอียด ดังนี้
     รอบแรก เวลา ๑๐.๐๐ น. บริการอาหารว่าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด
     รอบที่สอง เวลา ๑๒.๐๐ น. บริการอาหารกลางวัน จำนวน ๖๐,๐๐๐ ชุด
     รอบที่สาม เวลา ๑๕.๐๐ น. – งานพระราชพิธีเสร็จสิ้น บริการอาหารว่าง จำนวน ๗๕,๐๐๐ ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ