พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563
พระราชทานปฏิทินหลวง
THEIR MAJESTIES THE KING AND QUEEN WILL GRACIOUSLY BESTOW THE 2021 ROYAL CALENDAR TO PEOPLE WHO SIGN CONGRATULATORY BOOKS ON THE OCCASION OF THE NEW YEAR ON FRIDAY, 1 JANUARY 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ