พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสพรปีใหม่ ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนคนไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนคนไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ