พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของ ในหลวง ร.๙ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์”

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
Play Video

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ