สำนักพระราชวัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลด ดูรายละเอียดการสมัครจากคิวอาร์โค้ด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๒๒๔-๙๔๗๑

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
โรงเรียนวิทยาลัยในวัง (หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนวิทยาลัยในวัง (หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

QR Code ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง

โรงเรียนวิทยาลัยในวัง (หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ