โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา