สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564

     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด้วยรถชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุก

     ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชน และพระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงพสกนิกรชาวไทย

ที่มา :: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ