พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีเกิดเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงภายในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีเกิดเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงภายในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ตั้งอยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว ๒๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เร่งดำเนินการช่วยเหลือดังนี้
๑. ตั้งโรงครัวพระราชทาน
๒. สงเคราะห์ศพผู้เสียชีวิต
๓. พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน อาหาร น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน ในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วน

     เมื่อคืนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ได้นำสิ่งของพระราชทานแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าห่ม เต็นท์นอน แชมพู ผ้าขนหนู เสื่อ สบู่ ผ้าอนามัย ของใช้จำเป็น จำนวน ๓๐๐ ชุด พร้อมเจลแอลกอฮอล์ จากสำนักพระราชวัง จำนวน ๒,๐๐๐ หลอด มอบแก่ราษฎร ณ ศูนย์อพยพในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และในขณะนี้ (วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบไปแล้วประมาณ ๑,๒๐๐ ชุด

ปัจจุบัน (วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) มียอดผู้เข้าพักทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ศูนย์อพยพ จำนวน ๘ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑,๗๒๕ คน ประกอบด้วย
๑. ศูนย์อพยพ อบต.บางพลีใหญ่ จำนวน ๑๕๐ คน
๒. ศูนย์อพยพ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน จำนวน ๗๐๘ คน
๓. ศูนย์อพยพ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จำนวน ๒๓๐ คน
๔. ศูนย์อพยพ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ จำนวน ๒๕๖ คน
๕. ศูนย์อพยพ โรงเรียนคลองบางกระบือ จำนวน ๑๓๘ คน
๖. ศูนย์อพยพ วัดบางโฉลงนอก จำนวน ๒๔ คน
๗. ศูนย์อพยพ คนวัดบางโฉลงใน จำนวน ๑๔๘ คน
๘. ศูนย์อพยพ วัดราษฎร์บูรณะ บางปลา จำนวน ๗๑ คน

ภาพจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และภาพจากกองทัพภาคที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ