พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรฎาคม 2564 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเข้ารับการรักษาพยาบาล
ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง
เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงงาน
หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้
     – นายชัยมงคล บุษดาษ เข้ารับการรักษาพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
     – เด็กชายธาริน ชุมพล อายุ 12 ปี มีอาการหายใจแสบคอ ปวดแขนข้างขวาเล็กน้อย เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
     – นายพา แน่นอุดร อายุ 53 ปี โดนแรงระเบิดขณะทำงาน มีอาการหายใจไม่สะดวก แสบคอ แสบจมูก ศีรษะกระแทกพื้น จำเหตุการณ์ไม่ได้ เข้ารับการรักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
     – นายศราวุธ แก่นนาค อายุ 39 ปี ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะ เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ

     ในวันเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้
     – นายกฤษณะ นุชสุวรรณ อายุ 31 ปี ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ร้อยละ 30 ของร่างกาย มีอาการสำลักควันต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เข้ารับการรักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุไฟไหม้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
     – นายนันท์ปรีชา มีแสง อายุ 24 ปี ได้รับบาดเจ็บไฟไหม้บริเวณมือและขาทั้ง 2 ข้าง เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จังหวัดสมุทรปราการ
     – นายธีรพงษ์ ยอดเรือง อายุ 27 ปี มีแผลไฟไหม้ เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
     ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บทุกคนและครอบครัวต่างปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยทำให้ผู้ประสบเหตุการณ์นี้ มีขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ