พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูพิศาลคุณาภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564

     วันนี้ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูพิศาลคุณาภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ) อายุ 102 ปี พรรษา 82 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร และเจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม ณ วัดอภัยเขตตาราม ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
     พระครูพิศาลคุณาภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ) เดิมชื่อ ประพันธ์ คงเจริญ อุปสมบทเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2484 ณ วัดนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร และเจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ