พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสนามสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลสนามทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย Cover all Gown จำนวน 1,800 ชิ้น Leg Cover จำนวน 1,800 ชิ้น Face Shield จำนวน 1,800 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,800 ชิ้น โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารเรือ จะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมแพทย์ทหารเรืออย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด 19 ในโรงพยาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ