พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูสิทธิคุณากร เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิทธาราม จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูสิทธิคุณากร เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิทธาราม จังหวัดลพบุรี
     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 11.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูสิทธิคุณากร อายุ 100 ปี พรรษา 74 เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิทธาราม ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
     พระครูสิทธิคุณากร เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2464 อายุ 100 ปี พรรษา 74 อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ณ วัดสิงห์คูยาง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง และเจ้าอาวาส
วัดถ้ำสิทธาราม ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ