พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง และ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันตรี ณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง และ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ขนมจีน น้ำเงี้ยว และผักเคียง โดยมี แพทย์หญิงหรรษมน ธัญกิจ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางบัวทอง และ นายแพทย์กวิตม์ ซื่อมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลบางบัวทอง

โรงพยาบาลบางบัวทอง 2

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ