พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลแสวงหา อำเภอแสวงหา โรงพยาบาลไชโย อำเภอไชโย และโรงพยาบาลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลแสวงหา อำเภอแสวงหา โรงพยาบาลไชโย อำเภอไชโย และโรงพยาบาลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ข้าวเหนียว สะโพกไก่ทอดงากรอบ และแจ่ว โดยมี นายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา นายแพทย์ภาคภูมิ อินทรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชโย และ  นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้ เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลแสวงหา

โรงพยาบาลไชโย

โรงพยาบาลสามโก้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ