พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ปวงชนชาวไทย

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ