พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสพรขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ