ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมกับพบผู้แทนนักศึกษาและรับฟังการบรรยายสรุป   ในหัวข้อ “การผลิตและพัฒนาครู”  

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ