ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี          เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”  รุ่นที่  24 ณ ศาลาสหทัยสมาคม              ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ