ประกาศหน่วยราชการในพระองค์ เรื่อง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารกระทำความผิดวินัยร้ายแรง

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565
ประกาศหน่วยราชการในพระองค์ เรื่อง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารกระทำความผิดวินัยร้ายแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ