ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       2. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ บ้านจันเดย์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

       3. เป็นประธานรับมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนวชิราลงกรณ) ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

       4. เป็นประธานรับมอบหอพักนักเรียน จากชมรมรักษ์ธรรมรักษ์ไทย โดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

5. เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Starfish Future Labz ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา (โรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษา)
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

       6. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ดังนี้
       1. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

       2. โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

       3. โรงเรียนบ้านห้วยอื้น (โรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษา) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ