ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

       วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

       วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน
สปช 105 /29 (ปรับปรุง) ณ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ