สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565
สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ