หน่วยราชการในพระองค์ โดยกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จัดทำวีดิทัศน์แนะนำครอบครัวข้าราชบริพาร เตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ