สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ