ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวัน 18 – 19 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565

       วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ