สำนักพระราชวัง เปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565
วันอาสาฬหบูชา 2565 เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต 2565 ฤดูร้อน เป็น ฤดูฝน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ