ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร   พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวชิราจารย์ ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. เวลา 07.00 น. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

       2. เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

       3. เวลา 12.25 น. โรงเรียนบ้านห้วยเสือ

       4. เวลา 14.55 น. โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ