พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ