ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระศรีวชิรเมธี พระศรีวชิราจารย์ และพระศรีวชิรบัณฑิต ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

       วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดระยอง และบริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) ณ สมาคมสโมสรไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ