ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

       วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
       1. เวลา 08.30 น. เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”  ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       2. เวลา 10.30 น. ติดตามการก่อสร้าง ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       3. เวลา 13.09 น. ติดตามผลการดำเนินงาน ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       4. เวลา 14.45 น. รับทราบผลการดำเนินงาน ณ แปลงเกษตรอินทรีย์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด นายสมประสงค์ นาคดี หมู่ที่ 2 บ้านฟ้าประทาน
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       5. เวลา 15.37 น. ติดตามผลการดำเนินงาน ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ