หน่วยราชการในพระองค์ ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด “พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐”

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565

     หน่วยราชการในพระองค์ ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด “พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐” มี ๔ เล่ม ในรูปแบบ E-book ที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย ทั้งการเชื่อมโยงจากสารบัญ เชิงอรรถท้ายหน้า และดรรชนี, การค้นคำ สามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญ ข้อความ วันที่ เดือน ปี ฯลฯ, การใส่ที่คั่นหนังสือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการอ่านและสืบค้น สามารถสแกนบาร์โค้ด ที่ปรากฏด้านล่างเพื่อเข้าใช้งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ