ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิรวาที ณ ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา
Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ