ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
       เวลา  09.15 น. ประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ ห้องประชุมเฮือนตุ้มโฮม อาคารภูมิพัฒน์

       เวลา 11.00 น. องคมนตรีร่วมปลูกต้นไม้ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หน้าอาคารทันตกรรม

       จากนั้น เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในและมอบของเยี่ยม จำนวน 20 ราย ณ ตึกผู้ป่วยในพิเศษ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ R8NDs (นาวังโมเดล)

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ