ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพ
และการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกาญจนิกา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

       วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
       1. เวลา 09.30 น.  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
       2. เวลา 12.00 น.  ตรวจเยี่ยม Farm School โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ