ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการ
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ