มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 17.30 -19.00 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด กำหนดเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด เบื้องต้นช่วงค่ำวันนี้ มอบ 21 ชุด ดังนี้
     1. ณ จุดอพยพ (สนง. พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ศก) ของเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 16 ชุด
     2. ลงเรือมอบตามบ้านผู้ประสบภัย ชุมชนหนองเม็ก อ.เมืองศรีสะเกษ จำนวน 5 ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ