มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565

      เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 510 ครัวเรือน และอำเภอสามโคก จำนวน 510 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 1,020 ครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ