พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 3 ตุลาคม 2565  เวลา 17.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
          – นายเฟลมิง ราอุล ดูอาร์เต ราโมส (Mr. Fleming Raúl Duarte Ramos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัยประจำประเทศไทย
          ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัยประจำประเทศไทย นายเฟลมิง ราอุล ดูอาร์เต ราโมส ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปารากวัยประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย

          – นายษามิร อัลอัดวาน (Mr. Thamer Adwan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำประเทศไทย
          ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำประเทศไทย นายษามิร อัลอัดวาน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำมาเลเซียด้วย

          – นายอะยิส ลุยซู (Mr. Agis Loizou) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย
          ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย นายอะยิส ลุยซู ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย

          – นายอัรดะชีร เกาะดีรี (Mr. Ardasher Qodiri) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทยคนแรก
          ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทยคนแรก นายอัรดะชีร เกาะดีรี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำมาเลเซียด้วย

          – นายเออร์เนสต์ อึมบาอิมบา อึนโดมาฮีนา (Mr. Ernest Mbaimba Ndomahina) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทยคนแรก
          ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทยคนแรก นายเออร์เนสต์ อึมบาอิมบา อึนโดมาฮีนา ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

          – นางสาวอาเลงกา ซูฮาดอลนิก (Ms. Alenka Suhadolnik) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทย
          ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทย นางสาวอาเลงกา ซูฮาดอลนิก ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ